sprawdzam - konfitura wiśniowa smażona 7 dni

By | 21:54 Leave a Comment

  1. Celem eksperymentu jest prześledzenie zmian jakie zachodzą w trakcie smażenia konfitury wiśniowej przez okres 7 dni w odstępach 12 godzinnych.
  2. Sposób przeprowadzenia eksperymentu polega na smażeniu konfitury wiśniowej przez 7 dni w odstępach 12 godzinnych - łącznie konfitura w ramach smażenia zostanie doprowadzona do punktu wrzenia 14 razy.
  3. Ramy czasowe eksperymentu to 02.08 - 09.08.2015r.

Dane wyjściowe dot. eksperymentu :

  1. 1 kg wiśni (waga po wydrylowaniu)
  2. szczypta kwasku cytrynowego
  3. 466g cukru
  4. waga garnka - 777g
  5. waga łączna przed I zagotowaniem - 2488g

data zagotowanie nr. 1 zagotowanie nr. 2 różnica
02.08.2015 2410g 118g
03.08.2015 2292g 2133g 159g
04.08.2015 1971g --- ---
05.08.2015 1777g 1715g 62g
06.08.2015 1666g --- ---

dokumentacja fotograficzna

zagotowanie nr. 1

zagotowanie nr. 2

zagotowanie nr. 3

zagotowanie nr. 4

zagotowanie nr. 5

zagotowanie nr. 6

zagotowanie nr. 7

zagotowanie nr. 8

---

p o d s u m o w a n i e

  1. Pomimo zakończenia eksperymentu przed czasem, wynik doświadczenia można uznać za zadawalający.

Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze :